Nieuw lijfrente

Een nieuw regime lijfrente is een lijfrente welke is afgesloten tussen 1991 en 2006. Daarnaast moet er na 2006 geen premie meer betaald zijn.

Een belangrijk verschil met het regime van na 2006 is dat met een nieuw regime lijfrente nog een overbruggingslijfrente kan worden aangekocht.
Sinds 2006 is de wet VPL van kracht en schafte de Vut Pr├ępensioen en levensloopregeling af. Om het doorwerken tot pensioendatum te stimuleren is daarom de overbruggingslijfrente afgeschaft. Bestaande gevallen worden gehonoreerd.

Banksparen en nieuw lijfrente

U kunt banksparen met een nieuw regime lijfrente. Zeker zolang u nog spaart (ook wel opbouwt).
Een overbruggingslijfrente kunt u echter alleen regelen bij een lijfrenteverzekeraar. Dit betekent dat u t.z.t. de lijfrente weer moet overboeken naar een lijfrenteverzekeraar.