Overbruggingslijfrente

Een overbruggingslijfrente is een lijfrentevorm waarbij de periode voor pensioen wodt overbrugt. Bijvoorbeeld als aanvulling op de VUT of prepensioen.

Afgeschaft sinds 2006
Sinds 2006 is de wet VPL van kracht. Met deze wet is de Vut, prepensioen en levensloopregeling afgeschaft, waardoor er niet meer fiscaal vriendelijke kan worden gespaard voor een aanvulling op het inkomen voor aow gerechtigde leeftijd.

Bestaande lijfrentes gehonoreerd
Lijfrentes afgesloten voor 2006 (en premievrij gemaakt) mogen nog wel een overbruggingslijfrente aankopen.

Maximale uitkering
De uitkering van een overbruggingslijfrente bedraagt maximaal € 63.288,-