Oud regime lijfrente

U heeft een oud regime lijfrenteverzekering als u voor 16 oktober 1990 een verzekering heeft afgesloten waarvoor u steeds premie heeft betaald. Of als u voor 1 januari 1992 een verzekering heeft afgesloten waarvoor u één keer premie heeft betaald (koopsom).

Mogelijkheden van oud regime lijfrente

Met een lijfrente afgesloten in het oud regime heeft u de volgende uitgebreidere mogelijkheden:

  • Vrijheid bij een keuze voor een tijdelijke lijfrente;
  • Vrijheid bij een keuze voor levenslange aanvulling op uw pensioen of AOW;
  • Geen beperkingen bij het kiezen van een begunstigde;
  • Meer mogelijkheden bij overbrugging naar een pensioen of AOW;
  • Geen leeftijdsbeperking bij het uitstellen van de uitkering;
  • Ineens uit laten keren;
  • Schenken aan uw (klein)kinderen.

Kan ik bij een oud regime lijfrente zelf bepalen wanneer de uitkering in gaat?

Ja,er is bij een oud regime polis veel meer vrijheid. De uitkering kan ingaan voor uw AOW leeftijd (65e), maar later mag ook. De uitkering moet ingaan voor leeftijd 75, dus dat is de uiterste einddatum.

Mag ik zelf de duur van een uitkering van een oud regime lijfrente bepalen?

Nee, bij het bepalen van de minimale duur van de uitkeringsfase geldt de zogenaamde 1% sterftekans. Dat betekent dat hoe ouder u bent, hoe korter de minimale looptijd van een uitkering is.
Vanaf leeftijd 60 kunt u uw geld in 1 jaar laten uitkeren. Daarmee is een oud regime lijfrente dus heel flexibel.

Mag ik de looptijd van een lijfrente uitkering tussentijds aanpassen?

Nee, de looptijd van een tijdelijke lijfrente bepaalt u eenmalig en kunt u tussentijds niet meer aanpassen.

Begunstiging

Bij een oud regime polis heeft u de mogelijkheid de begunstiging te bepalen. U kunt de uitkering dus aan iemand ander dan uzelf toe laten komen.

Ik heb de uitkering zelf niet nodig. Mag ik iemand anders als begunstigde voor een oud regime lijfrente benoemen?

Ja, er is geen beperking voor wie u opgeeft als begunstigde. U heeft hier dus volledige vrijheid in.

Kan ik belasting besparen door mijn partner als begunstigde te benoemen?

Nee, helaas gaat dat niet. Er is in 2011 even een korte periode geweest waarbij de fiscus dit toestond. Dit is echter al heel snel weer teruggedraaid. Formeel kunt u uw partner wel als begunstigde opgeven, maar de fiscus zal de uitkering belasten bij degene met het hoogste inkomen. Daarom heeft het geen zin om dit te doen.

Schenken

Bij een oud regime polis heeft u de lijfrente uitkeringen en zelfs het lijfrentekapitaal te schenken.

Schenken van de uitkeringen

Als de polis reeds de einddatum heeft bereikt (expiratiedatum) dan kunt u een Direct In gaande Lijfrente uitkering op uw leven aankopen en de maandelijkse uitkeringen schenken aan uw (klein)kinderen. De (klein)kinderen betalen hierover dan zelf belasting en die is in veel gevallen lager dan de belasting die u zelf zou moeten betalen. Hierbij is het wel van belang dat uw (klein)kinderen meerderjarig zijn. Bij minderjarige (klein)kinderen worden de uitkeringen namelijk alsnog belast bij de ouders.
Er wordt geen schenkbelasting geheven. Omdat de ontvanger van de uitkering zelf meteen belasting over de uitkeringen moet betalen, zou er dan sprake zijn van dubbele belasting. Om dit te voorkomen is er de samenloopregeling. Dit houdt in dat in deze situatie de schenkbelasting vervalt. U kunt deze schenking bij elke uitkering aanpassen, dat wil zegen u kunt de uitkering weer aan u zelf doen toekomen of aan een ander. U houdt dus zelf de zeggenschap.

Let op: het is erg belangrijk dat u de begunstiging tijdelijk wijzigt en niet definitief. Er moet geen sprake zijn van aanvaarding van begunstiging door de kinderen. Op het moment dat de begunstiging namelijk definitief is gewijzigd door deze aanvaarding, kan er geen aanspraak meer worden gedaan op de samenloopregeling. Het gevolg hiervan is dat er alsnog schenkbelasting wordt geheven.

Schenken van het kapitaal

U kunt ook het kapitaal uit de polis schenken aan uw (klein)kinderen. Dit moet gebeuren voordat de polis tot uitkering komt, dus voor de expiratiedatum. U doet dat door voor die tijd een brief te schrijven naar de verzekeraar waarbij u aangeeft dat niet meer u zelf de begunstigde moet zijn op de polis maar dat uw (klein)kinderen de begunstigden moeten zijn. Bij schenking van kapitaal aan uw (klein)kinderen betalen uw (klein)kinderen schenkbelasting over 70% van het bedrag. Ze krijgen 30% belastingkorting hierop omdat ze in de toekomst over de uitkeringen weer inkomstenbelasting moeten betalen. Dit noemt men de latente belastingclaim. Door nu korting op de schenkbelasting te krijgen, voorkomt men een te zware dubbele belastingheffing. Overigens is er ook nog een schenkingsvrijstelling.