Nabestandenlijfrente

De uitkeringen uit een nabestaandenlijfrente gaan in na overlijden van de belastingplichtige of het overlijden van diens (gewezen) partner. De duur van de uitkering is afhankelijk van het leven van degene die de uitkering ontvangt. Voor kinderen geldt dat een uitkering die ingaat voor het bereiken van de 30-jarige leeftijd uiterlijk bij het bereiken van de 30-jarige leeftijd eindigt. U kunt ook kiezen voor een levenslange uitkering.

Uitkering moet direct ingaan

Een nabestaandenlijfrente dient direct na overlijden in te gaan. Hierbij is het belangrijk dat de uitkering binnen 6 maanden na overlijden start.

Algemene nabestaandenwet

Uitzondering hierop is dat wanneer voor de begunstigde recht bestaat op een uitkering volgens de algemene nabestaandenwet (ANW) De uitkeringen uit de nabestaandenlijfrente mogen worden uitgesteld tot de datum waarop geen recht meer bestaat op een uitkering uit de algemene nabestaandenwet. In veel gevallen is dat op het moment dat het jongste kind 18 jaar wordt.