Tijdelijke oudedagslijfrente

Een tijdelijke oudedagslijfrente is een lijfrente die tijdelijk van aard is, dat wil zeggen een uitkering die niet levenslang duurt. Dus bijvoorbeeld 5 of 10 jaar.

Wettelijke regels tijdelijke oudedagslijfrente

Voor de tijdelijke oudedagslijfrente gelden de volgende regels:

  • De uitkering start op zijn vroegst in het kalenderjaar waarin de AOW-gerechtige leeftijd wordt bereikt
  • De uitkering start uiterlijk in het kalenderjaar waarin de AOW-gerechtige leeftijd + 5 jaar wordt bereikt
  • De lijfrente keert in gelijke termijnen verspreid over tenminste 5 jaar uit
  • De uitkering per jaar bedraagt niet meer dan € 20.953