Oudedagslijfrente

Een oudedagslijfrente is een lijfrente die levenslang loopt gerekend vanaf AOW-gerechtigde leeftijd.

Maximale uitkering oudedagslijfrente

De uitkering van een oudedagslijfente is niet gemaximeerd.

Oudedagslijfrente en banksparen

Bij banksparen is er altijd sprake van een tijdelijke aard. Als het bankspaarsaldo € 0,- kan er immers niet meer worden uitgekeerd. De wet maakt het toch mogelijk om een oudedagslijfrente af te sluiten met banksparen. De wet stelt daarom een looptijd van 20 jaar (gerekend vanaf AOW-gerechtigde leeftijd) gelijk aan de levenslange uitkering.

Uitkering start voor AOW-gerechtigde leeftijd
Start de uitkering voor AOW-gerechtigde leeftijd, dan is de einddatum van de bankspaarrekening gesteld op AOW-leeftijd + 20 jaar.