Vormen en soorten

Er zijn diverse soorten lijfrente. Voor iedere vorm gelden andere regels.

Vragen of hulp nodig?

T: 085-760 7600
E: info@lijfrente.com

Fiscale lijfrente regimes

In de loop der jaren is de wet die lijfrente regelt aangepast, vaak een versobering. Dit resulteert in meerdere regimes.

Overbruggingslijfrente

Een overbruggingslijfrente is een lijfrente die ingaat voor uw 65e en loopt tot op uw 65e. U overbrugt dus de periode tot AOW gerechtige leeftijd.

Nabestaandenlijfrente

Een nabestaande lijfrente gaat in als u als nabestaande een lijfrente erft van bijvoorbeeld uw partner of ouder(s). Er gelden wettelijke regels over de duur en uitkering hiervan.

Oud Regime

Het eerste regime is wat we nu kennen als een oud regime lijfrente. Dit regime kent veel meer vrijheden dat lijfrentes uit latere regimes.
Zo mag u:
- de lijfrentepolis, of de lijfrente uitkeringen schenken aan een kind of kleinkind.
- bent u niet verplicht een lijfrenteuitkering aan te kopen op einddatum;
- wordt de minimale uitkeringsduur bepaald dmv de 1% fiscale sterftekans;
- is de hoogte van de uitkering niet gemaximeerd.

lees meer over oud regime lijfrente

Nieuw regime lijfrente

In 1990 is de wet die lijfrente regelt aangepast. Hierdoor ontstond het zogeheten nieuwe regime lijfrente. De nieuwe regels zorgende voor een versobering van de lijfrente.
Zo veranderde o.a.:
- Schenken was niet langer mogelijk;
- Er moest verplicht een lijfrenteuitkering worden aangekocht van de lijfrente;
- Afkopen van de polis gaf een boete van 20% (revisierente);
- De hoogte van de uitkering werd gemaximeerd.

lees meer over nieuw regime lijfrente

Nieuw regime lijfrente na 2006

Per 2006 is de wet die lijfrente regelt wederom aangepast. Hierdoor ontstond het zogeheten nieuwe regime na 2006 lijfrente. Hoofdzaak in dit regime is dat prepensioen (wet VPL) niet langer is toegestaan. Lijfrente mocht dus alleen worden gebruikt als aanvulling op pensioen na 65 jarige leeftijd.
lees meer over nieuw regime lijfrente van 2006

Overbruggingslijfrente

Met een overbruggingslijfrente overbrugt u de periode voor uw 65ste tot uw 65ste. Deze overbruggingslijfrente kan alleen worden gerealiseerd met een oud regime lijfrente of een nieuw regime lijfrente.
Sinds 2006 is de overbruggingslijfrente afgeschaft. Nederlanders met een polis van voor 2006 mochten nog wel gebruik maken van deze regeling.

lees meer over de overbruggingslijfrente

Wat is een nabestaandelijfrente?

Is uw partner of ouder overleden en erft u een lijfrente? Dan bent u verplicht een nabestaandelijfrente aan te kopen

lees verder over de nabestaandelijfrente