Lijfrente en de belasting

Sparen voor je pensioen via een lijfrente levert fiscaal voordeel op, maar dan moet je je wel houden aan bepaalde fiscale spelregels.

Vragen of hulp nodig?

T: 085-760 7600
E: info@lijfrente.com

Wat is de jaarruimte?

Uw jaarruimte is het maximale bedrag dat u af mag trekken in verband met een pensioentekort.

Wat is de reserveringsruimte?

De reseveringsruimte (ook wel inhaalruimte) is de jaarruimte van voorgaande jaren die u nog niet benut heeft.

Lijfrente voor ondernemers

Ondernemers hebben naast de jaarruimte de mogelijkheid om de FOR en stakingswinst te benutten.

Sparen met fiscaal voordeel

De inleg op een lijfrente spaarrekening of de premie op een lijfrenteverzekering is in principe aftrekbaar van de inkomsten belasting. Om te kunnen bepalen hoeveel u mag aftrekken dient u uw jaarruimte te berekenen. Uw jaarruimte is het maximale bedrag dat u af mag trekken in verband met een pensioentekort. Uw inkomen en jaarlijkse pensioenopbouw spelen hierbij een belangrijke rol. Hoe hoger uw inkomen en hoe lager uw pensioen opbouw, des te meer jaarruimte u heeft. U kunt voor het laatst gebruik maken van de jaarruimte in het jaar dat u uw AOW leeftijd bereikt.

Baseren op voorgaande jaar

Voor het bereken van de jaarruimte voor 2013 heeft u uw inkomen van 2012 nodig. Ook heeft u uw Factor A van 2012 nodig. Deze vindt u op uw Uniform Pensioen Overzicht (UPO)

Reserveringsruimte benutten

Met uw reserveringsruimte kunt u de onbenutte jaarruimte van de afgelopen zeven jaar inhalen. In 2013 is dat het totaal van de jaarruimten 2006 tot en met 2012 die u niet, of niet volledig, hebt gebruikt. Heeft u jaarruimte en reserveringsruimte? Gebruikt u dan eerst uw reserveringsruimte. U gebruikt daarvan dan eerst de niet-benutte jaarruimte van het oudste jaar. Als u een bedrag in 2013 wilt aftrekken op basis van de jaarruimte of inhaalruimte dan moet u dat bedrag voor 31 december 2013 ook daadwerkelijk hebben ingelegd. De maximale in haalruimte voor 2013 is € 6.989. Maakt u echter gebruik van de inhaalruimte in de laatste 10 jaar voor uw AOW leeftijd dan Is uw maximale aftrek € 13.802

Fiscale Oudedagsreserve (FOR)

Naast de normale jaarruimte en reserveringsruimte zijn er nog een tweetal lijfrentevormen voor ondernemers. De stakingslijfrente en lijfrente op basis van de oudedagsreserve ( FOR). Als zelfstandig ondernemer kunt u gebruik maken van de oudedagreserve. U mag maximaal 12% van uw winst reserveren met een maximum van € 9.542. De oudedagsreserve mag nooit hoger zijn dan het ondernemersvermogen. U kunt doteren aan de oudedagsreserve totdat u de AOW leeftijd bereikt. De oudedagsreserve valt uiterlijk vrij op het moment dat u de onderneming beëindigt. Het doel van de oudedagsreserve is om te sparen voor een pensioenaanvulling. Maar feitelijk is er slechts sprake van belastinguitstel. Door het doteren aan de oudedagsreserve heeft u belasting bespaart en deze betaalt u weer als de oudedagsreserve vrijvalt. U bent dan in één keer belasting over dit bedrag verschuldigd. Door gebruik te maken van de mogelijkheid om dit over te zetten naar een lijfrente ( bankspaarrekening) spreidt u de belastingdruk.

Stakingswinst

Ondernemers kunnen daarnaast ook gebruik maken van de stakingswinstlijfrente. Stakingswinst is alle winst die behaald wordt bij het geheel of gedeeltelijk staken van een onderneming. Hieronder valt de goodwill, de stille en de fiscale reserves. De stakingswinst wordt in keer belast in de inkomsten belasting in box 1. Ook de stakingswinst kunt u echter onderbrengen in een lijfrente en hiermee spreidt u uw inkosten en dus ook de belastingdruk. Afhankelijk van uw leeftijd is er een maximumbedrag dat u als stakingswinst vrijstelling kunt benutten.